Sense

(Neuro)psychologie Sense is een algemene basis psychologiepraktijk in Zeist-West met een specialistisch aanbod voor niet aangeboren hersenletsel. Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (vanaf 2014 BG-GGZ) is bedoeld voor serieuze, maar over het algemeen te doorbreken klachten en problemen.

Sense biedt deskundige en oplossingsgerichte behandeling op maat bij uiteeenlopende problematiek. Te denken valt aan angst- en stemmingsklachten of -stoornissen, levensloopvragen, rouw- en verliesverwerking, post-traumatische stress, arbeidsgerelateerde hulpvragen, chronische ziekten en pijn en omgaan met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel.

(Neuro)psychologie Sense heeft specifieke kennis en expertise op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun verwanten.

Per 1 januari 2017 zal elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, een kwaliteitsstatuut moeten hebben, wanneer zij toegang wil tot vergoeding van het verzekerde pakket curatieve ggz van de zorgverzekeringswet.
Het kwaliteitsstauut van Sense-nah is akkoord bevonden en voldoet aan de eisen. U kan het statuut vinden door te klikken op Kwaliteitsstatuut GGZ.