Niet Aangeboren Hersenletsel

NAH

NAH is de gangbare afkorting van Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit kan het gevolg zijn van allerlei vormen van hersenschade die gedurende het leven (kunnen) ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn: beroerte of hersenbloeding (CVA), hersentumor, hersenkneuzing, hersenvliesontsteking, inwendige verwonding en ook degeneratieve aandoeningen (bijv. M. Parkinson en MS).

NAH ontstaat vaak acuut en zonder enige aankondiging, de impact ervan is groot. Veel mensen revalideren na opname in het ziekenhuis in een revalidatiecentrum om zoveel mogelijk te herstellen. Naast de vaak merkbare en zichtbare veranderingen in motoriek, mobiliteit en zelfverzorging is er ook vaak sprake van niet zichtbare verandering in het denken, emotionele beleving, persoonlijkheid en gedrag. Deze zijn vaak confronterend en soms pijnlijk, voor alle betrokkenen.

Kennis en expertise NAH

(Neuro)psychologie Sense heeft specifieke kennis en expertise op het gebied van begeleiding en behandeling van cliƫnten met niet aangeboren hersenletsel en hun verwanten. Juist in de zogenaamde chronische fase (na revalidatie e.d.) kan men worden geconfronteerd met de blijvende vaak onzichtbare maar o zo beperkende gevolgen van het letsel. Begeleiding is gebaseerd op binnen de neurorevalidatie ontwikkelde richtlijnen en protocollen en met nadruk ook gericht op directe verwanten.

Psychosociale revalidatie

Uitgangspunt voor psychosociale revalidatie na NAH is een optimale aanpassing aan vaak blijvende veranderingen in de rollen die iemand in het dagelijks leven vervult.
Neuropsychologisch onderzoek (NPO) is niet mogelijk binnen de Basis GGZ. Op verzoek kan op basis van een offerte NPO worden gedaan ter objectivering van neurocognitieve functiestoornissen.